Tuesday, March 7, 2017

Diskrétnost

diskrétnost [dy-, fr. < lat.] 1. zachování mlčenlivosti, tajemství o svěřených informacích; 2. ohleduplnost, taktnost, zdrženlivost; 3. fyz. a filoz. přetržitost nebo stavy hmoty charakterizované přetržitostí (např. planety, tělesa, krystaly, molekuly, atomy, jádra).

No comments:

Post a Comment