Wednesday, March 8, 2017

Delawarové

Delawarové, indiánský kmen v USA, pův. na atlantském pobřeží (stát Delaware), dnes v rezervaci v Oklahomě; byli lovci a zemědělci. Řeč patří k al-gonkiiiikým jazykům, dělba moci, zásada burž. státu, kterou formulovali poprvé Locke a Montes-quieu ve své kritice abs. monarchie; podle ní struktura státní moci není jednotná a má se dělit na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní v souvislosti se zásadou burž. parlamenta-rismu. Sociál, stát zná pouze jednotnou státní moc, avšak uznává dělbu funkcí.

Tuesday, March 7, 2017

Diskrétnost

diskrétnost [dy-, fr. < lat.] 1. zachování mlčenlivosti, tajemství o svěřených informacích; 2. ohleduplnost, taktnost, zdrženlivost; 3. fyz. a filoz. přetržitost nebo stavy hmoty charakterizované přetržitostí (např. planety, tělesa, krystaly, molekuly, atomy, jádra).

Abdomen

abdomen [lat.], anat. a) u obratlovců

2 776 889 km2

2 776 889 km2, 26,06 mil. obyv., hl. Argentincú, věřící jsou hl. římkat. náb., úřední jaz. španělština; hl.m. Buenos Aires. - Záp. část prostupuje severojiž. směrem vrásná soustava And a na J Patagonská vysočina. Ze S zasahuje brazilský štít; oblast nížin mezi Andami a štítem vyplňuje klesající sedimentační pánev. Základem nerostného bohatství je ropa a zemní plyn v Patagonii a ložiska rud železa a barevných kovů. Hřebeny And obklopuji rozsáhlou náhorní plošinu Puna de Atacama (kolem 4000 m n.m.) se solnými pánvemi a se sopkami. Hlavni Kordillera se zvedá nejvyšši horou Aconcagua do 6959 m n.m.; h. hřebeny jsou rozčleněny ledovci a hlubokými údolími rek. V Laplatské nížině přecházejí roviny Gran Chaca k J v pampu a Meziříčí (Entre Ríos). Převážná část A je odvodňována do Atlantského oceánu; vodné a splavné ř. Paraná, Paraguay a Uruguay tvoří laplatskou ř. soustavu. V Andách je mnoho jezer ledovcového původu. Podnebí převážně subtrop., ve vnitrozemí kontinentální. Silné vlivy Atlantského oceánu, kZ ubývá srážek. Andy

Anzengruber

Anzengruber [-cengrú-] , 1839

Arany

Arany [-aň-] Jánoš, 1817— 1882, maď. epický básník; přední autor klas. období maď. poezie 19.st., antiklerikální a protifeud. satirik. Mistr jaz. a formy (trilogie o hrdinovi mad. pověsti Tol-dim, hist. epos Budova smrti: četné balady). Překl. Aristofanův a Shakespearův. Č. výbor z lyriky a drobné epiky Zvon v pustě.

Brissot de Warville

Brissot de Warville [-so varvil] Jacques Pierre, 1754-1793, fr. politik; jeden