Wednesday, March 8, 2017

Delawarové

Delawarové, indiánský kmen v USA, pův. na atlantském pobřeží (stát Delaware), dnes v rezervaci v Oklahomě; byli lovci a zemědělci. Řeč patří k al-gonkiiiikým jazykům, dělba moci, zásada burž. státu, kterou formulovali poprvé Locke a Montes-quieu ve své kritice abs. monarchie; podle ní struktura státní moci není jednotná a má se dělit na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní v souvislosti se zásadou burž. parlamenta-rismu. Sociál, stát zná pouze jednotnou státní moc, avšak uznává dělbu funkcí.

No comments:

Post a Comment