Tuesday, March 7, 2017

2 776 889 km2

2 776 889 km2, 26,06 mil. obyv., hl. Argentincú, věřící jsou hl. římkat. náb., úřední jaz. španělština; hl.m. Buenos Aires. - Záp. část prostupuje severojiž. směrem vrásná soustava And a na J Patagonská vysočina. Ze S zasahuje brazilský štít; oblast nížin mezi Andami a štítem vyplňuje klesající sedimentační pánev. Základem nerostného bohatství je ropa a zemní plyn v Patagonii a ložiska rud železa a barevných kovů. Hřebeny And obklopuji rozsáhlou náhorní plošinu Puna de Atacama (kolem 4000 m n.m.) se solnými pánvemi a se sopkami. Hlavni Kordillera se zvedá nejvyšši horou Aconcagua do 6959 m n.m.; h. hřebeny jsou rozčleněny ledovci a hlubokými údolími rek. V Laplatské nížině přecházejí roviny Gran Chaca k J v pampu a Meziříčí (Entre Ríos). Převážná část A je odvodňována do Atlantského oceánu; vodné a splavné ř. Paraná, Paraguay a Uruguay tvoří laplatskou ř. soustavu. V Andách je mnoho jezer ledovcového původu. Podnebí převážně subtrop., ve vnitrozemí kontinentální. Silné vlivy Atlantského oceánu, kZ ubývá srážek. Andy

No comments:

Post a Comment